dailyorder
Čas Činnosti
6.30 Hry a hrové činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
9.00 - 9.30 Osobná hygiena
Desiata
9.30 Vzdelávacie aktivity
Pobyt vonku
11.45

12.15
Osobná hygiena
Obed
Osobná hygiena
Odpočinok
15.00 - 15.30 Osobná hygiena
Olovrant
15.30 - 16.30 Hry a hrové činnosti podľa výberu detí
Vdelávacie aktivity
Krúžková činnost