Orgány združenia

Valné zhromaždenie: všetci členovia

Predsedníctvo:
  • predseda -
  • podpredseda -
  • hospodár -

Ďalší členovia:

Informácie

Právna forma

IČO

IBAN číslo účtu

Adresa

Územná pôsobnosť združenia

Stanovy OZ